Hamilelik Planlama

F İle Başlayan Erkek İsimleri

F İle Başlayan 40 Adet Erkek İsimi

Fadıl: Erdemli, faziletli kişi.

Fahir: Övünen, gururlanan; aynı zamanda parlak ve gösterişli.

Faik: Manevi olarak üstün, yüksek kişi.

Faruk: Haklı ile haksızı ayıran, adil kişi.

Fatih: Fetheden, zafer kazanan.

Fazıl: Ahlaklı, faziletli.

Fehmi: Anlayışlı, zeki.

Ferdi: Bireysel, kişiye özgü.

Ferhan: Sevinçli, mutlu.

Ferhat: Güçlükleri aşan, başarıya ulaşan.

Ferid: Eşi benzeri olmayan, eşsiz.

Ferit: Avcı kuşu; ayrıca katılaşmış, donmuş anlamına gelir.

Ferruh: Uğurlu, kutsal.

Fethi: Zaferle, fetihle ilgili.

Fevzi: Zafer, başarı.

Feyyaz: Bereketli, bolluk veren.

Feza: Uzay, geniş alan.

Fırat: Türkiye’de büyük bir nehir.

Fikret: Düşünce, zihin, fikir.

Fuat: Kalp, gönül.

Fikri: İdeolojik veya düşünsel, düşünceli.

Furkan: Hak ile batılı ayırt eden, aydınlatıcı.

Feramuz: Gizemli ve esrarlı kişilik.

Fırat: Türkiye’nin önemli ve büyük nehirlerinden biri.

Fikrat: Düşünce veya ideoloji.

Faris: Atlı, süvari, cesur kişi.

Fettah: Açan, zafer kazanan, fetheden.

Fahrettin: Din ile övünen, dindar.

Fazlı: İyilik ve erdem dolu.

Feyzullah: Tanrı’nın bereketi ve bolluğu.

Ferman: Emir, buyruk, kral veya hükümdarın buyruğu.

Fesih: Sözleşme veya anlaşmayı sona erdiren.

Fevzullah: Tanrı’nın verdiği zafer.

Fidan: Genç ve güçlenmekte olan kişi.

Fikriye: Düşüncelere dayalı, zeki.

Filiz: Yeni başlangıçlar ve tazelik.

Fahir: Gururlu, övünen kişi.

Feraz: Uzun ve yüksek, geniş perspektif.

Fakir: Maddi olmayan zenginliklere sahip olan.

Fecri: Şafak vakti, yeni bir günün başlangıcı.

 

Kategoriler: Hamilelik Planlama
E İle Başlayan Kız İsimleri
F İle Başlayan Kız İsimleri