Çocuk ve Bebek Psikolojisi

Mini Mental Test Nedir?

Bazı beyinsel hastalıklar bireylerin hafızalarında birtakım etkiler bırakabilirler. Bu etkilerin miktarını ve ne derece etki yarattığını tespit edebilmek için mini mental testi yapılır. Tıpta yaygın olarak tercih edilen bir testtir. Bu test sonucunda bireyin hafıza durumu hakkında net bilgiler elde edebilir. Bu nedenle mini mental testin önemi büyüktür.

Mini Mental Test Nedir?

Bazı hastalıklar sonucunda insan beyninde belirli rahatsızlıklar kendini gösterebilir. Beyin hasarı olarak nitelendirilen bu durumlar minik bir test sayesinde hemen fark edilebilir. Beynin bu hastalıklardan ne derece etkilendiğini tespit edebilmek için yapılan teste mini mental testi denilir. Bu test sayesinde insan beyninde ne derece bir hasar meydana geldiği açıkça belli olur. Bu nedenle önemi olan bir testtir.

Mini Mental Test Neyi Ölçer?

Mini mental test vücutta meydana gelen belli başlı hastalıkların insan beyninde ne kadarlık bir hasar bıraktığını ölçer. Bu ölçüm sayesinde insan beyninin hastalıklardan etkilenip etkilenmediği tespit edilir. Mini mental testin yapılabilmesi için belirlenen hastalıklardan birinin meydana gelmiş olması gerekir. Bu test her türlü hastalık için uygulanmaz.

Mini Mental Test Neden Yapılır?

Mini mental test belirli hastalıklardan birini ya da birkaçını yaşamış olan insanlara yapılır. Bu testin yapılma nedeni ise bireyin beyninde hasar kalıp kalmadığını anlamak içindir.

Mini mental testin yapılabilmesi için şu hastalıkların olması gerekir:

  • Beyin hasarı
  • İnme
  • Alzheimer
  • Bunama
  • Kaza sonrasında meydana gelen unutkanlık gibi durumlar

Mini mental test çok uzun zamandan beri insan hayatında olan bir testtir. Bu testin ilk olarak uygulanması ise 1975’tir. Bu dönemde bilim adamı tarafından yerine getirilen test, hastanın durumu hakkında hemen bilgi sahibi olunmasını sağlamıştır. Mini mental test günümüzde de uygulanmakta olan bir testtir. Bu test sayesinde kişinin hastalıktan ne derece etkilendiği hemen bulunabilir.

Mini Mental Test Nasıl Yapılır?

Mini mental test, adından da anlaşıldığı gibi bir test uygulamasıdır. Mini mental test soruları hemen herkese aynı şekilde uygulanır. Bu hususta ilk olarak yönelim soruları sorulur. Bu sorular içerisinde kişiye hangi yılda, ayda ve günde olduğu gibi sorular sorulur. 

Bunun yanı sıra ülke, şehir, semt ve hangi binada oturduğu gibi sorularda bu kategoride yer alır. Yönelim sorularından toplamda 10 puan elde edilir. İkinci kategori ise kayıt hafızasıdır. Bu bölümde ise bireye üç nesne ismi söylenir. Ve hastanın bu isimleri tekrar etmesi beklenir. 

Kategori sorusunu doğru şekilde tamamlayan hasta 3 puan alır. Üçüncü kategorideyse dikkat ve hesap işlemi yapılır. Bu test sonucunda ise birey verdiği cevaba göre bir puan kazanır. Hatırlama testinde ise kayıt hafızasında söylenen isimlerin tekrar dile getirilmesi istenir. Doğru cevap sonucunda 3 puan alınır. Son olarak dil kategorisinde soru sorulur. Bu kategoride ise 9 puan verilir.

Mini mental test yapılırken bireyin okuma-yazma bilmesi önemlidir. Aksi halde testi yerine getiremez. Okuma-yazma bilmeyen kişiler bu teste alınamazlar. Bireyin görsel ve duyusal fonksiyonları yerine getirmesi bu test için yeterli bir durum değildir.

Mini Mental Test Nasıl Puanlanır?

Mini mental test sonucunda maksimum 30 puan elde edilir. 25 puan ve üzerinde bir puan alan kişilerin durumları normal olarak kabul edilir. Eğer birey 25 puanın altında bir puan aldıysa bu durumda kişinin durumu anormal olarak kayda geçer. 

Bu durum olası bilişsel bozulma olarak nitelendirilir. Doktorunuz her soru kategorisinde ne kadarlık bir puan söz konusu ise ona göre puan verecektir. Bu arada kültürel farklılıklar da puan durumunu etkilemektedir.

21 -24 arasında puan alan kişilerin durumu hafif olarak kabul edilir. 10-20 puan arasında olanlar ise orta, 10 puandan az olanlar ise şiddetli olarak kayda geçerler. Bu nedenle ne kadar puan aldığınız çok önemlidir. Ayrıca eğitim seviyesi yüksek olan kişiler de yine puan durumunda farklılık ortaya koyarlar. 

Özellikle okuma yazma kategorisinde başarı elde edebilirler. Bu durum okuma yazma bilmeyenler için dezavantaj sağlar. Mini mental test sayesinde bireylerin durumları konusunda bilgi sahibi olunması oldukça kolay bir hale gelir. Bazı özel durumlarda testin tekrar yapılması talep edilebilir.

​​​​

Kategoriler: Çocuk ve Bebek Psikolojisi
Oyun Terapisi Nedir ?