Kaliteli bir yaşamın ortağı olan sağlıklı uyku sürecini destekleyen ortopedik yastık olgusu birçok kişinin ihtiyacına göre piyasadaki yerini alır. Bireylerin uykuda geçirdikleri zamanın kalitesini, günlük yaşamda etkileri olacak şekilde alıyor olması bu yastık türündeki alışkanlıkları geliştirme eğilimine yol açar.

Ortopedik şeklinde üretimi yapılan yastıklar, kişilerin vücut ağırlıklarına göre şekillenebilen ve destekleyici özelliği bulunan türden ürünlerdir.

Burada ürünlerin kendi içlerindeki seçeneklere göre en doğru tercihi yapmak ise bireylerin kanaatinde olacaktır. Yumuşak ya da sert yastık kullanım alışkanlığı olan kişiler bu doğrultuda tercih yaparak en uygun seçimi yapmış olacaklardır. Seçim yaptıktan sonra ise doğru kullanım çeşitli ağrıların önüne geçerek uykuda geçirilen zamanının verimliliğini arttıracaktır.

Ortopedik Yastık Neden Kullanılır?

Uyku kalitesini sağlayan en önemli gereçlerden bir tanesi de yastıklardır. Derin uyku anında gevsemiş olan kasların kolay şekillenebilen ve destekleyici özellikteki yastık ile korunması önemlidir. Ortopedik seçimler ise kişilerin bu ihtiyacını giderici nitelik taşır.

Ortopedik olan yastıkları tercih etme eğilimi kişilerde genellikle bir sağlık probleminden kaynaklanarak gelişir. Bunlar ise;

  • Horlama,
  • Boyun ve omurilik rahatsızlıkları,
  • Alerjik, hassas bünye olarak sıralanabilir.

Bu tür şikayetlerin önüne geçmek üzere ortopedik olarak seçimler yapan kişiler, yastığın desteklemesi ile birlikte büyük oranda fayda elde ederler.

Boyun Ağrısı İçin Yastık Nasıl Olmalı?

Ağrılar, yaşam döngüsü içerisinde kişilerin üzerinde etki bırakan unsurlardır. Bir iletişim sırasında ya da çalışma ortamında engelleyici bir yönü bulunur. Uyku zamanında geçirilen süre içerisinde oluşan ağrılar önlenebilir olarak hayatımızdadır.

Uyku sırasında yanlış pozisyon dolayısıyla ya da önceden oluşan ağrıların önlenebilmesi için yastık seçimi devreye girer. Eklemlerin doğru şekilde konumlanması için ortopedik seçimler kullanıcıların faydasına olabilecektir. Boyun ağrılarının hafiflemesi için boynu destekleyen ve aşırı olmayan sertlikte bir yastık seçimi bireylere tavsiye edilir. Bu özellikler ise çoğunlukla visco ve lateks yastık türlerinde bulunan özellikler olacaktır.

Kimler Ortopedik Yastık Tercih Etmeli?

Yaşamın getirileri olarak ağrılar önlem alınması gereken olgular olarak karşımıza çıkar. Uykuda geçirilen süreler sebebiyle oluşan boyun ağrılarında ise tercih ortopedik olarak ifade edilen yastık türleridir. Bu yastıklar, omurganın yapısına destek sağlarken kişilerin bölünmeden uyku süreci geçirmesini sağlar.

Boyun ve omurilik ağrıları çeken kimseler için tavsiye edilen ortopedik özellikteki yastıklar bu bölgenin şeklini alarak uyku süresince şeklin korunmasına yardımcı olmayı hedefler. Bu sayede kişinin fiziksel olarak desteklenmesi ve ağrıların hafiflemesi hedeflenir. Ortopedik olarak üretilen yastıkların birçok özelliği bulunması da ağrıların dindirilmesi ve konforlu bir uyku düzeni kurulmasına yardımcı olur.

Ortopedik Yastık Nasıl Kullanılır?

Yastık seçiminin boyun ve omurilik şikayetleri olan kimseler tarafından ne denli önemli olduğu biliniyor. Bu tercihin kişilerin beklentileri ve nasıl rahat edeceklerine göre şekillenmesi bir süreç olarak karşımıza çıkar. Demek o ki bireylerin yastık seçimi sertlik ve yumuşaklık algılarına göre test ederek gerçekleşmelidir.

Yastık seçimindeki hassasiyet kadar tercih edilen yastığın nasıl kullanılacağının da bilince olmak gerekecektir. Farklı şekillerde kullanıldığında etki göstermeyen yastıklar beklentiyi karşılamayacaktır. Ortopedik üretilmiş bir yastığın kullanımı sırasında kişinin boyun bölgesini destekleyici etkiyi yakalamak önemlidir.

Boyun kıvrımını destekleyen bölgenin kişinin boyun bölgesi boşluğunu dolduracak şekilde konumlandırılması gerekir. Bu konumlandırmayla birlikte yalnızca boyun bölgesi değil, yastığın omuz hizasına getirilerek destekleme eyleminin buradan başlatılması önemlidir. Çünkü bu noktadaki amaç kişinin boşlukta kalarak ağrılara neden olan bölgelerinin desteklenmesini sağlamak ve şeklini korumaktır.

Ortopedik Yastığın Hangi Tarafına Yatılır?

Yastık seçiminde olduğu kadar kişilerin nasıl kullandıkları da büyük ölçüde önemli olacaktır. Yastık seçiminde ince eleyip sık dokuyarak uygun tercihi yapan kullanıcı doğru şekilde kullanarak beklentisini karşılamaya yönelik hamlede bulunmalıdır.

Ortopedik olarak üretilmiş olan yastıklar bir ucu yumuşak iken diğer kısmı dolgulu ürünler olacaktır. Kullanım sırasında, yastığın performansı boyun bölgesini doldurarak düz kalmasına etki sağlaması olduğu için sert kısmın uyku pozisyonuna hizalanması gerekir. Bazı yastık türleri ise bütün olarak yastığın belirli bir düzeyde olması şeklinde bulunurlar.

Özellikle sırt üstü ve yan yatış pozisyonlarında etkili olan bu yastık türleri gece boyunca boyun kısmında oluşan boşluğu doldurarak ağrıları önlemeye çalışacaktır. Uyku pozisyonlarındaki geçişler sırasında da boyun bölgesine uyarlanarak pozisyonda kalmak sağlıklı ve verimli bir uyku saati olarak kişilere fayda sağlar.

Ortopedik Yastık Hangi Durumlarda Kullanılır?

Bireyler çoğunlukla uyku zamanında geçirdikleri sürelerinin kalitesiz ve ağrı ile sonuçlanması nedeniyle yastık tercihlerini gözden geçiriyorlar. Bunun haricinde çalışma yaşamında zorluklar nedeniyle gelişen boyun ve omurilik ağrıları da yastık seçimine yönlendiriyor. Ağrılar karşısında hizmet etmesi ve fayda sağlaması beklenen yastıklar işlevsel olarak görülen araçlar haline geliyor.

Yastık seçimi ile kişiler ağrıların hafifletilerek kaliteli uyku düzenine ulaşmayı hedefliyorlar. Bireylerin rahat edebilecekleri şekillerde ortopedik olarak üretilmiş ve genellik visco, lateks gibi isimlerle adlandırılan yastıklar ön plana çıkıyor. Bu yastıklar bireylerin ağrı yaşadıkları yerlere dolgu yaparak konforu sağlarken antialerjenik, kolay temizlenebilir özellikler taşıması nedeniyle tercih edilme kolaylığı sağlıyor.

Ortopedik Yastık Boyun Fıtığı İçin Kullanılır Mı?

Hareketsiz kalmak, tek bir yere bakarak çalışmak, doğru duruş pozisyonunda kalamamak, klimalı ortama fazlaca maruz kalmak gibi nedenlere bağlı olarak gelişen boyun fıtığı yaşam kalitesine dokunan bir rahatsızlık türüdür. Kişilerin aksiyon alarak bu rahatsızlığı aşmaya çalışması yanıltıcı etkileri nedeniyle zaman alarak rahatsızlığın ilerlemesine neden olabilecektir.

Yaşlanmayla da doğru orantısı olarak gelişen boyun fıtığı uzun süre masa başında çalışanlar ve yaşamını hareket olmadan geçiren kimselerde sıklıkla görülür. Fıtık olgusunun teşhisi sonrasında ise bireyler fizik tedavi alma yöntemiyle birlikte yaşamlarında bir takım değişiklikler yapma eğilimi sergileyeceklerdir.

Boyun fıtığı gibi ağrılar gibi günlük yaşamımızda etkisi olan durumları önlemek için kişilerin başvurdukları yöntemlerden birisi yastık seçimidir. Yastık seçiminin önemini kavrayan kişiler, kendi tercihlerine göre en uygun seçimi yaparak bu problemin üstesinden gelmek ya da olabildiğince hafifletmeye yönelik bir hamle gerçekleştirirler.

Yastık seçimi ile doğru uyku pozisyonunda kalarak kişilerin boyun ve omurilik ağrılarını desteklemek suretiyle girişimde bulunmaları hedefe yöneliktir. Bu hedef doğrultusundaki beklenti ise ağrıların hafiflemesi ve kaliteli uyku dilimi yaşama arzusudur. Yastık seçimi ile birlikte kişilerin doğru kullanım sayesinde boyun ağrılarının hafiflediğini görebilmek mümkündür.

Burada gerçekleşen eylem sonucunda boyun iskeleti, olması gereken şeklinde desteklendiği için gereksiz bir efor ile şekil bozukluklarını engelleme durumu gerçekleşecektir. Buradan hareketle de desteklenmiş olan iskelet zaman içerisinde doğal yapısını koruması nedeniyle ağrıyan bölgede hafifleme ve şikayetlerin azalması ile hedefe ulaşma sağlayıcısı olacaktır.

Ortopedik Yastık Boyun Düzleşmesi Rahatsızlığı İçin Kullanılır Mı?

Boyun düzleşmesi, birçok etkene bağlı olarak gelişen kıvrımlı iskelet yapısının zamanla düzleşme durumuna verilen isimdir.

Boyun fıtığında olduğu üzere sebepleri kişilerin duruş bozuklukları, uzun süreli olarak hareketsiz ya da aynı pozisyonda kalması ve yaşlılık etkenine bağlı olarak yaşadıkları değişimlerdir. Şekil bozukluğu ile başlayan bu süreçte kişilerin hareket etme kabiliyeti etkilenirken baş ağrısı ya da uç noktada felçli durumlara kadar ilerleyebilmektedir.

Boyun düzleşmesi rahatsızlığının bu denli etkileri olduğu bilindiğinde ise kişilerin yaşam tarzlarında bir takım değişiklikler gerçekleştirerek önlemlerini alması gerekecektir. Hareketli bir yaşamın benimsenmesiyle birlikte yaşamımızın önemli bir vaktini alan uykuda geçirilen zamanın da kalitesinin sorgulanması ve gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Yastık seçimiyle başlayan ve boyun düzleşmesi sorununu çözümlemeye yönelik olarak bu süreçte ortopedik seçimler ön plana çıkar. Çünkü ortopedik olarak üretilen yastıklar duruş bozukluklarının oluşması destekleme gücüyle değiştirmeye gayret ederler. Ortopedik seçimler, doğru kullanım sonucunda etki sağlayacakları için kişilerin nasıl kullanıldığının da araştırmasını yapması gerekir. Boyun bölgesini tam olarak dolduran yastıkların aynı zamanda omurlar bölgesinde de destekleyici özelliğini çalıştırmak gerekir. Alışkanlık haline gelen ortopedik özellikteki yastıkların kullanımı ve hareketli bir yaşam döngüsünde rahatsızlığın önüne geçebilmek mümkün olabilecektir.

Boyun Ağrısı İçin Yastık Nasıl Olmalı?

Boyun ağrıları, yaşamımızın bir parçası olarak çalışma dönemindeki ergonominin sağlanamaması, uzun süreler oturarak çalışma durumu, hareketli olmayan bir hayatın sürdürülmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu ağrılar, ilerleyen dönemlerde düzleşme ya da fıtık şeklinde seyreden rahatsızlıklara yol açabilecektir.

Boyun ağrıları sıklıkla ciddiyetinin anlaşılmadığı ve kendiliğinden geçen olgular olarak görüldüğü için kişilerin aksiyon almaları uzun zaman alabilecektir. Genellikle uyuşukluk hissiyle başlayan, hareket kabiliyet kaybına kadar gidebilen ağrılar sonuç alınamayan noktada profesyonel destek alma eğilimi gösterir. Fizik tedavi uzmanları çeşitli hareketler sayesinde ağrıların önüne geçmeye çalışsalar da bireylerin yaşam tarzlarındaki değişiklik sağlanmadan ağrıların önünü kesmek güçtür.

Ağrıların hafifletilmesindeki yaşam tarzı değişikliklerinin başında uyku zamanı öne çıkar. Bireyler uykuda geçirdikleri zamanlarda, bilinçli davranışların dışında kaldıkları için hareketlerini kontrol edemezler. Dolayısıyla doğru uyku pozisyonunu yakalamak da boyun ağrılarının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

Pozisyon doğruluğu kadar uyku dilimindeki gereçlerin doğru seçilmesi de önemlidir. Doğru bir yastık tercihi, kimi zaman kişilerin uyku kalitesine hizmet eder. Yastık seçiminde kullanılan malzemeden, sertlik derecesine kadar tüm argümanların incelenmesi gerekir. Çünkü seçilecek olan yastık, boyun bölgesini destekleyerek olağan şeklini korumaya yönelik çalışma sergilemelidir.

Günümüzdeki üretimi yapılan yastık türlerinde stresi azaltmaya yönelik etkiden başlanarak hava geçirgenliği sayesinde alerjik bünyelere yönelik tasarımlar görebilmek mümkündür. Her türden ihtiyaca yönelik bulunan ve ortopedik olarak üretilmiş olan yastıkları çeşitli ebatlarda bulunarak bireylerin uyku pozisyonlarına göre hazır hale getirilmiştir.

Kişilerin uyku pozisyonları kişisel olduğu için standart bir üründen bahsetmek söz konusu olmazken pozisyonlara göre seçimlerin yapılması öneri niteliği taşır.

Ortopedik Yastık Nasıl Kullanılır?

Ortopedik olarak üretilen yastıklar, kişilerin uyku sırasında boyun ve omur ilik bölgelerini destekleyerek vücudun yapısına göre şekil alabilmesi üzerine kuruludur. Vücut şeklini alabiliyor olma özelliği boyun düzleşmesi ve fıtık gibi problemlerin önüne geçmede etkilidir. Yapıları itibariyle boyun bölgesini tam olarak saran ve omuriliklere dokunan, kişilerin konforuna göre sertlik seçimi yapabildikleri seçimlerdir.

Ortopedik üretilen yastıklar için standart bir ölçüt bulunmaksızın kişilerin ihtiyaçları ve fiziksel özelliklerine göre seçimler öne çıkar. Orta sertlikte ya da yumuşak sertlikte olmak üzere birçok çeşidi bulunan yastık türlerinde seçim kişilere ait olsa da temel kriter boyun bölgesini tam olarak kavrayabilmesi olacaktır. Çünkü destekleme eylemi yastığın boyun kısmını sarması ve şeklini alması ile gerçekleşecektir.

Yastıkların, kişilerin uyku pozisyonlarına göre baş ve boyun bölgelerini hizalıyor olması önemlidir. Uyku pozisyonunun da bu hizalamaya göre şekillenmesinde faydası olacaktır. Yana doğru yatış pozisyonlarında kişileri yüksekte hafif sertlikte yastık önerisi yapılırken, sırt üstü yatış pozisyonları omurgayı destekler şekilde olmalıdır.

Ortopedik olarak üretilmiş olan yastıkların kullanımı sırasında temizliği ve bakımına da özen göstermek gerekir. Bu yastıkların uzun ömürlü olması ve özelliklerini koruması büyük oranda bakımıyla da ilgilidir. Visco ve lateks özellikli yastıkların özelliklerinin bozulmayacağı şekilde temizlenmesi gerekeceğinden hassas bakım gerektirirler. Bakım ve yıkama talimatları, ürünün üzerinde yazan etikette yer alacak ve buna göre temizlik gerçekleşebilecektir.

 

Kategoriler: Bebek, Çocuk, Hamilelik Planlama, Tavsiyeler ve Öneriler
Bebekler Neden Çok Uyur
Bebeklerde Kolikle Başa Çıkma Yolları